ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์: 1 ก.ย. 2016, 13:53:16

นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21 ระดับภาค

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 29สิงหาคม พ.ศ.2559