กิจกรรมส่งลูกๆป.6และนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่โพสต์: 11 มี.ค. 2020, 3:12:18

วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และส่งลูกๆนักศึกษาฝึกสอนกลับไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิตามหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา2562ทางโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ขอขอบคุณทางอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งครับ

อย่างสดใส


ร่วมภูมิใจ


ก้าวสู่อนาคต