กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

วันที่โพสต์: 19 ส.ค. 2016, 14:10:45

นายสันติ สีน้อยขาวคณะครู-นักเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พานักเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ที่เมืองทองธานีและพาไปเที่ยวชมทะเลที่สัตหีบขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่เลี้ยงอาหารน้ำดื่มขนมและนมกล่องนักเรียนทุกคน