การพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา

วันที่โพสต์: 27 พ.ย. 2017, 7:46:53

น.ส.วริศรา ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ 18 พฤศจิกายน 2560