ชุมชนบริจาคอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2016, 4:41:54

คุณแม่ติ๋วและครอบครัวได้ทำบุญเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งเด็กๆได้รับบริการเลี้ยงอาหารเป็นประจำในชุมชนทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ท่านเมตตาต่อเด็กๆในโรงเรียน