การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 15:14:47

รองอนันต์ ชัชชวพันธุ์ ศน.วิชัย เพชรเรืองและนายนพดล มาซานนท์ อผ.โรงเรียนหนองนาแซงวิทยาคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่1/2560 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน