กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วันที่โพสต์: 13 พ.ย. 2016, 4:29:22

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำวงดุริยางศ์ของโรงเรียนช่วยเหลือชุมชนในงานฌาปนกิจศพนายชัชชัย แผนวิชิต

ลูกชายผู้ใหญ่กัญญารัตน์ กุลพรหม บ้านห้วยหลัวหมู่ที่ ๗ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์