การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่โพสต์: 24 ก.ย. 2016, 2:01:31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้าโดยนายอนันต์ ชัชชวพันธ์รองผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1และศน.นายวิชัย เรืองเพชร พร้อมกับประธานศูนย์ฯนายนพดล มาซานนท์ ผอ.โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559