แสดงนิทรรศการผลงานการตรวจราชการ

วันที่โพสต์: 7 พ.ย. 2019, 2:19:57

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.ชย 1 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม สื่อการสอน ด้านอ่านออกเขียนได้ภายใน 4 นาที และ ด้านภาษาอังกฤษ ในงานประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.ชัยภูมิ โดยมี ฯลฯองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานและให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะ