การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นป.6

วันที่โพสต์: 17 พ.ย. 2016, 10:41:53

นางสมฮู้ อุตมะพันธุ์ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.6เข้ารับการอบรม"การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนอ่านคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดpisaโดยใช้วรรณคดีเป็นฐานประจำปี 2559 ระหว่างวันที่16-17 พ.ย.2559 ที่ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ"โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอสพป.ชัยภูมิ เขต 1เป็นประธาน