ประเพณีวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

วันที่โพสต์: 27 ก.ค. 2018, 5:35:32

กิจกรรมวันสำคัญตามโครงการประจำปีการศึกษา 2561โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"ปั่นจักรยานเก็ยขยะตามถนน"ในหมู่บ้านตั้งแต่บ้านห้วยหลัวจนถึงวัดสิงห์ทองและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในชุมชนและร่วมทำบุญที่วัดในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26-30 กรกฎาคม 2561