ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่โพสต์: 26 ธ.ค. 2019, 13:46:24

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ศูนย์เครือข่ายชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้ารอบเมือง ครั้งที่2ปีการศึกษา 2562 สนามที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 17-18 ธันวาคม 2562