ต้อนรับผอ.สันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วันที่โพสต์: 19 ส.ค. 2016, 13:31:48

คณะครู-นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาต้อนรับผู้หารสถานศึกษาคนใหม่ที่ย้ายคือ นายสันติ สีน้อยขาว ด้วยความยินดียิ่ง

15 สิงหาคม 2559 ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมต้อนรับและมาส่ง