กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ 2020

วันที่โพสต์: 26 ธ.ค. 2019, 14:05:38

กิจกรรมวันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษา 15 ทุนๆละ 1,000 บาทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยกันจัดกิจกรรมให้กับลูกๆนักเรียน