ผ้าป่าการศึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

วันที่โพสต์: 18 เม.ย. 2018, 10:58:40

ชมรมศิษย์เก่าจัดทำผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลและภูมิทัศน์ครับขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านผู้มีส่วนร่วมทุกคน