ตัวแทนศูนย์สอบ o-net ปีการศึกษา 60

วันที่โพสต์: 21 ก.พ. 2018, 12:54:06

นายสันติ สีน้อยขาว ปฏิบัติหน้าที่ในการทำหน้าที่ผู้แทนศูนย์สอบ ม.3 o-net สนามสอบโรงเรียนภูแลนคาวิทยาคม 4 ก.พ.61