การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา o-net ปีการศึกษา2559

วันที่โพสต์: 18 ม.ค. 2017, 13:48:45

วันที่18 มกราคม 2560เวลา 08.30น.นายสันติ สีน้อยขาวเข้าร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาการสอบ o-net ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในศุนย์เครือข่ายโดยใช้เวลาระหว่าง 18-20 มกราคม 2560โดยมีนายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธี และโดยมีศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ร่วมให้กำลังใจ โดยใช้สถานที่โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา