การศึกษาดูงานการกำจัดขยะปลอดมลพิษ

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 14:19:25

7 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมศึกษาดูงานการกำจัดขยะปลอดพิษที่เทศบาลอำเภอหนองบัวแดงและเทศบาลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์