เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 13:42:50

3 มีนาคม พ.ศ.2560โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับความเมตตาจากคุณบังอร โชคเกื้อกูลเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มพร้อมทั้งมอบทุนพัฒนาโรงเรียนอีก3,000 บาทเนื่องในวันคล้ายวันเกิดทางโรงเรียนคณะครูขอบขอบคุณแทนลูกๆนักเรียนทุกคนครับ