กิจกรรมแห่เทียนและทำบุญ

วันที่โพสต์: 19 ก.ค. 2019, 6:27:47

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์คณะครูนักเรียนและชุมชนผู้ปกครองร่วมทำบุญวันสำคัญทางศาสนาโดยร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา