กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่66จังหวัดหนองคาย

วันที่โพสต์: 8 ธ.ค. 2016, 2:41:00

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่66 สวดมนต์แปลบาลี-ไทย 6-7 ธ.ค.59 ที่วัดจอมนางอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยการสนับสนุนจากอบต.หนองนาแซงและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ