การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากกระบวนการPLC

วันที่โพสต์: 23 ก.ค. 2017, 7:48:41

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจากกระบวนการPLC เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น