ตรวจสอบภายใน

วันที่โพสต์: 18 เม.ย. 2018, 10:24:11

วันนี้ทางโรงเรียนได้รับการตรวจสอบการเงินและพัสดุโรงเรียนโดยกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ชัยภูมิเขต 1 สรุปอยู่ในระดับดี ขอขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจ 24 มีนาคม 2561