กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

วันที่โพสต์: 14 ม.ค. 2017, 3:25:42

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับโรงเรียนในตำบลหนองนาแซงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560 โดยมีศูนย์เด็กเล็กในตำบลหนองนาแซงโดยได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำฝ่ายปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือโดยมีนางอุษา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซงเป็นประธานในพิธี โดยใช้สถานที่ อบต.หนองนาแซง ๑๔ ม.ค.๖๐