กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่โพสต์: 3 ธ.ค. 2016, 15:45:45

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะผอ.มอบธงสีที่ทำความสะอาดได้ที่1ของแต่ละวันและมอบรางวัลประจำเดือนสีที่ได้ที่1มากที่สุดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียน