การอบรมหมอดินน้อย

วันที่โพสต์: 26 พ.ย. 2017, 10:44:35

นายสันติ สีน้อยขาว ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น