ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

วันที่โพสต์: 10 ก.พ. 2017, 14:33:27

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์คณะครู-ผู้บริหารและนักเรียนร่วมกันทำบุญตามประเพณีวันสำคัญทางศาสนาวันนี้ได้ร่วมกันทำบุญที่วัดสิงห์ทองบ้านโนนสมบูรณ์ในวันมาฆบูชาเพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญ