กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์: 14 ม.ค. 2017, 3:18:55

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ร่วมกับโรงเรียนในตำบลหนองนาแซงและตำบลชีลองตำบลรอบเมืองโดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านกุดละลม เป็นกองอำนวยการ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐