สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 62

วันที่โพสต์: 26 ส.ค. 2019, 3:40:42

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ปีนี้นักเรียนสนุกสนานมากเพราะคุณครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ช่วยกันทำให้มีกิจกรรมมากมายเป็นการเรียนรู้Active Learning ขอบคุณครูทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน