ชุมชนร่วมใจเตรียมจัดงานมุฑิตาจิตครูเกษียณราชการ

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2016, 15:59:45

คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้เตรียมงานมุฑิตาจิตให้แก่ครูในโรงเรียนในวันนี้โดยการนำของท่านประธานกรรมการสถานศึกษากำนันอดุลย์ ชูยะชัย 28 สิงหาคม 2559