หลวงพี่ตาลวัดสุขโตมอบหนังสือ

วันที่โพสต์: 7 มิ.ย. 2017, 7:22:34

หลวงพี่ตาลวัดสุขโตได้มอบหนังสือให้โรงเรียนเพื่อใช้ในห้องสมุดนักเรียนและอบรมคุณธรรมให้กับนักเรียน 6 มิถุนายน 2560