ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้นักศึกษาว.พ.ชัยภูมิ

วันที่โพสต์: 13 ธ.ค. 2017, 7:03:47

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้สื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ให้กับนักเรียน 8 ธันวาคม 2560