การพัฒนาครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่โพสต์: 27 ส.ค. 2016, 13:08:58

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ส่งครูเข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่สอนสาระเศรษฐศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในวันที่26 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทโดยมีครูเหรียญทอง เครือบคณโทเข้าร่วมอบรมและในวันเสาร์ที่27 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนปลอดขยะ:ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำโดยมีนายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนและ

ครูเหรียญทอง เคลือบคณโทเข้าร่วมการอบรมที่ห้องแคนาร้านอาหารโสเจ๊ง จ.ชัยภูมิ