การนิเทศจากศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 DLTV

วันที่โพสต์: 14 มี.ค. 2017, 14:34:44

9 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายประเมิน บุญเสนาและนายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ได้ออกติดตาม

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน dltvเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก