ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: 19 ก.พ. 2020, 8:15:46

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นำนักเรียนปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา ไปทัศนศึกษาที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563