กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสัปดาห์นี้

วันที่โพสต์: 22 ธ.ค. 2016, 13:17:04

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสัปดาห์นี้โดยให้นักเรียนได้ฝึกการทำ"ว่าวไทย" โดยนักเรียนเลือกทำว่าวไทยชนิดต่างๆตามความสนใจของนักเรียนตามขนาดวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙