การติดตามดูแลสุขภาวะนักเรียน

วันที่โพสต์: 20 ก.ค. 2018, 6:20:41

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาแซงออกติดตามและให้บริการสุขภาพนักเรียนทั้งสุขภาพอนามัยและช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2561