การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

วันที่โพสต์: 13 ก.ย. 2017, 11:11:45

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ส่งครูเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาโดยมีครูสมฮู้อุตมะพันธุ์ร่วมกิจกรรม ๑ กันยายน ๒๕๖๐