การอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (catas system)

วันที่โพสต์: 2 ส.ค. 2017, 6:25:22

การอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (catas system)โดยทางโรงเรียนได้ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ