การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66

วันที่โพสต์: 7 ต.ค. 2016, 0:25:15

นายสันติ สีน้อยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปนักเรียนครั้งที่66ของสพป.ชัยภูมิ เขต1ในกิจกรรมการวาดภาพระบายสีประเพณีไทย สีเอกรงค์ และลายเส้นระดับ ม.1-3 ที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ในวันที่ 6 กันยายน

พ.ศ.2559