การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่โพสต์: 28 ธ.ค. 2016, 13:18:34

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง"การเกิดเสียง"โดยมีการทดลองและการนำเสนอของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่ทำการทดลอง 28 ธันวาคม พ.ศ.2559