กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์: 29 พ.ย. 2016, 12:31:06

โรงเรียนบ้านโนนสมบูณ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนภายในเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยเชิญวิทยากรในชุมชนมาสอนให้กับเด็กนักเรียน

การห่อข้าวต้มมัด โดยคุณแม่บุญถม พิมพ์ศรี มาเป็นวิทยากร 28 พ.ย.2559