ประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2017, 10:42:40

16-17 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้นำคณะครูนักเรียนนำผลงานเข้าประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับภาค14 ที่โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยได้นำเสนอBest Practice นวัตกรรมการบริหาร SNB ( NONSOMBOON MODEL) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นายกฤตพล ชูติกุลกีรติ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร ที่ให้ความสนับสนุนและท่านศน.ประเมิน บุญเสนา ศน.อภิชาติ พรหมฝายที่ให้ความสำคัญกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชนและคณะครูนักเรียนทุกท่านที่เป็นกำลังใจ