ลดร้อนลดการใช้ถุงพลาสติก

วันที่โพสต์: 22 ก.พ. 2019, 6:05:55

คณะครู -นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าและนำขยะมาใช้ได้อีก

เพื่อลดขยะในโรงเรียนและชุมชน 18 มกราคม 2562