การพัฒนาบุคลากร

วันที่โพสต์: 3 เม.ย. 2019, 9:48:25

โรงเรียนบ้านโนนสมบูร์ส่งครูเข้ารับการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ.รอบ4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกัน 25 มีนาคม 2562