การเรียนการสอนDLTVและการเรียนการสอนDLIT

วันที่โพสต์: 27 พ.ค. 2017, 14:29:04

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์จัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและใช้แทปเล็ตในกาารค้นหาความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในปีนี้