ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: 13 มิ.ย. 2018, 3:10:56

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 "ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา2561"ที่ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิและรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 มิถุนายน พ.ศ.2561