การให้บริการสาธารณสุขในโรงเรียน

วันที่โพสต์: 20 มิ.ย. 2017, 2:36:14

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลหนองนาแซงเพื่อตรวจสุขภาวะทางปากและตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกชั้นทุกคน