ค่ายวิชาการด้านสื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน

วันที่โพสต์: 23 ก.พ. 2017, 13:56:40

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ"การอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ในชุมชน" โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะศิลป์ศาสตร์มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐