การอบรม dlit offline

วันที่โพสต์: 23 พ.ค. 2017, 14:48:43

นายสันติ สีน้อยขาว เข้าร่วมการอบรม การจัดการเรียนการสอน dlit offline ในกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ห้องประชุม รวมใจครูชัยภูมิ

9 พฤษภาคม 2560